• 6 ماه پیش

  • 11

  • 01:40:32

استعارۀ تصویر مکانیکی جهان

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

استعارۀ تصویر مکانیکی جهان

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:40:32

  • 11

  • 6 ماه پیش

توضیحات
استعارۀ تصویر مکانیکی جهان

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads