• 9 ماه پیش

  • 23

  • 01:25:48

نگاهی دوباره به فرضیۀ افول علم

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

نگاهی دوباره به فرضیۀ افول علم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:25:48

  • 23

  • 9 ماه پیش

توضیحات
نگاهی دوباره به فرضیۀ افول علم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads