• 3 سال پیش

  • 3

  • 01:47:43

مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:47:43

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات
مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads