• 3 سال پیش

  • 4

  • 50:46

چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد

تاریخ علم و اندیشه
  • 50:46

  • 4

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads