• 4 سال پیش

  • 3

  • 34:06

مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله

تاریخ علم و اندیشه
  • 34:06

  • 3

  • 4 سال پیش

توضیحات
مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads