• 3 سال پیش

  • 15

  • 01:02:16

چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:02:16

  • 15

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads