• 3 سال پیش

  • 5

  • 40:49

آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟

تاریخ علم و اندیشه
  • 40:49

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads