• 4 سال پیش

  • 11

  • 01:19:39

طالع بینی، شبه علم و ترویج علم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

طالع بینی، شبه علم و ترویج علم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:19:39

  • 11

  • 4 سال پیش

توضیحات
طالع بینی، شبه علم و ترویج علم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads