پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس

© All Rights Reserved
  4
  میانگین پخش
  537
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس

  © All Rights Reserved
  4
  میانگین پخش
  537
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  غزل چهل و نهم - آبِ چو آتش بیار!...
  غزل چهل و نهم - آبِ چو آتش بیار!
  02:46
  • 0

  • 18 ساعت پیش
  02:46
  غزل چهل و هشتم - شادی و خوش‌دلی...
  غزل چهل و هشتم - شادی و خوش‌دلی
  02:37
  • 0

  • 1 روز پیش
  02:37
  غزل چهل و هفتم - از تو کجا گریزم؟...
  غزل چهل و هفتم - از تو کجا گریزم؟
  01:39
  • 0

  • 2 روز پیش
  01:39
  غزل چهل و ششم - آینۀ دل...
  غزل چهل و ششم - آینۀ دل
  02:55
  • 0

  • 3 روز پیش
  02:55
  غزل چهل و پنجم - آتشِ جان...
  غزل چهل و پنجم - آتشِ جان
  02:10
  • 0

  • 4 روز پیش
  02:10
  غزل چهل و چهارم - مِهر تو درون سینه دارم...
  غزل چهل و چهارم - مِهر تو درون سینه دارم
  02:12
  • 0

  • 5 روز پیش
  02:12
  غزل و چهل و سوم - روی تو چو نوبهار دیدم...
  غزل و چهل و سوم - روی تو چو نوبهار دیدم
  02:18
  • 1

  • 6 روز پیش
  02:18
  غزل چهل و دوم - شراب شیرۀ انگور خواهم!...
  غزل چهل و دوم - شراب شیرۀ انگور خواهم!
  03:34
  • 2

  • 1 هفته پیش
  03:34
  غزل چهل و یکم - گهی گل بویم و گه خار چینم!...
  غزل چهل و یکم - گهی گل بویم و گه خار چینم!
  02:46
  • 2

  • 1 هفته پیش
  02:46
  غزل چهلم - چو بینم روی تو آرام گیرم!...
  غزل چهلم - چو بینم روی تو آرام گیرم!
  02:30
  • 1

  • 1 هفته پیش
  02:30
  غزل سی و نهم - باده ز پیمانه ندانیم!...
  غزل سی و نهم - باده ز پیمانه ندانیم!
  02:59
  • 1

  • 1 هفته پیش
  02:59
  غزل سی و هشتم - شهرۀ عاشقان شدم...
  غزل سی و هشتم - شهرۀ عاشقان شدم
  03:05
  • 1

  • 1 هفته پیش
  03:05
  غزل سی و هفتم - دولت عشق...
  غزل سی و هفتم - دولت عشق
  04:27
  • 1

  • 1 هفته پیش
  04:27
  غزل سی و ششم - بازم رهان، بازم رهان!...
  غزل سی و ششم - بازم رهان، بازم رهان!
  03:40
  • 1

  • 1 هفته پیش
  03:40
  غزل سی و پنجم - بشنو ز گلشن رازها...
  غزل سی و پنجم - بشنو ز گلشن رازها
  04:36
  • 1

  • 2 هفته پیش
  04:36
  غزل سی و چهارم - گردونِ گردان بشکنم!...
  غزل سی و چهارم - گردونِ گردان بشکنم!
  03:41
  • 1

  • 2 هفته پیش
  03:41
  غزل سی و سوم - سودای دل...
  غزل سی و سوم - سودای دل
  02:12
  • 1

  • 2 هفته پیش
  02:12
  غزل سی و دوم - ای مونس و غم‌گسارِعاشق...
  غزل سی و دوم - ای مونس و غم‌گسارِعاشق
  02:29
  • 1

  • 2 هفته پیش
  02:29
  غزل سی و یکم - جان من است او...
  غزل سی و یکم - جان من است او
  02:02
  • 2

  • 2 هفته پیش
  02:02
  غزل سی‌اُم - شاهِ خورشید...
  غزل سی‌اُم - شاهِ خورشید
  03:01
  • 2

  • 2 هفته پیش
  03:01
  غزل بیست و نهم - آسمانِ عشق...
  غزل بیست و نهم - آسمانِ عشق
  02:49
  • 1

  • 2 هفته پیش
  02:49
  غزل بیست و هشتم - از لب یار، شکر را چه خبر؟...
  غزل بیست و هشتم - از لب یار، شکر را چه خبر؟
  01:44
  • 2

  • 3 هفته پیش
  01:44
  غزل بیست و هفتم - باغ و گلزارِ دیگر...
  غزل بیست و هفتم - باغ و گلزارِ دیگر
  06:11
  • 4

  • 3 هفته پیش
  06:11
  غزل بیست و ششم - رُخِ گلگونِ دگر...
  غزل بیست و ششم - رُخِ گلگونِ دگر
  02:50
  • 1

  • 3 هفته پیش
  02:50
  غزل بیست و پنجم - شمسِ دین شِکّرسِتان!...
  غزل بیست و پنجم - شمسِ دین شِکّرسِتان!
  06:44
  • 6

  • 3 هفته پیش
  06:44
  غزل بیست و چهارم - غلامِ دُردنوشان...
  غزل بیست و چهارم - غلامِ دُردنوشان
  02:25
  • 4

  • 3 هفته پیش
  02:25
  غزل بیست و سوم - مرغزارِ شیران...
  غزل بیست و سوم - مرغزارِ شیران
  02:45
  • 4

  • 3 هفته پیش
  02:45
  غزل بیست و دوم - آفتابِ دل...
  غزل بیست و دوم - آفتابِ دل
  05:19
  • 5

  • 3 هفته پیش
  05:19
  غزل بیست و یکم - شِکر چه سود کند؟...
  غزل بیست و یکم - شِکر چه سود کند؟
  03:11
  • 6

  • 4 هفته پیش
  03:11
  غزل بیستم - دولت یاران رسید...
  غزل بیستم - دولت یاران رسید
  03:38
  • 5

  • 4 هفته پیش
  03:38
  غزل نوزدهم - بوستان عاشقان سرسبز باد...
  غزل نوزدهم - بوستان عاشقان سرسبز باد
  02:47
  • 6

  • 4 هفته پیش
  02:47
  غزل هجدهم - دل من رای تو دارد!...
  غزل هجدهم - دل من رای تو دارد!
  03:53
  • 4

  • 1 ماه پیش
  03:53
  غزل هفدهم - مِیِ عشق...
  غزل هفدهم - مِیِ عشق
  02:59
  • 5

  • 1 ماه پیش
  02:59
  غزل شانزدهم - روزن اسرار...
  غزل شانزدهم - روزن اسرار
  02:17
  • 5

  • 1 ماه پیش
  02:17
  غزل پانزدهم - آرایش گلشن...
  غزل پانزدهم - آرایش گلشن
  03:20
  • 6

  • 1 ماه پیش
  03:20
  غزل چهاردهم - بی‌تو به سر نمی‌شود...
  غزل چهاردهم - بی‌تو به سر نمی‌شود
  05:11
  • 5

  • 1 ماه پیش
  05:11
  غزل سیزدهم - بوی بهار می‌رسد...
  غزل سیزدهم - بوی بهار می‌رسد
  03:50
  • 6

  • 1 ماه پیش
  03:50
  غزل دوازدهم - ای آرزویِ آرزو...
  غزل دوازدهم - ای آرزویِ آرزو
  04:38
  • 6

  • 1 ماه پیش
  04:38
  غزل یازدهم - آن یوسف خوبان من...
  غزل یازدهم - آن یوسف خوبان من
  03:11
  • 5

  • 1 ماه پیش
  03:11
  غزل دهم - ای آفتاب حُسن...
  غزل دهم - ای آفتاب حُسن
  04:10
  • 4

  • 1 ماه پیش
  04:10
  غزل نهم - چاشنیِّ جامت...
  غزل نهم - چاشنیِّ جامت
  02:20
  • 1

  • 1 ماه پیش
  02:20
  غزل هشتم - گفتا: کجاست خوش‌تر؟...
  غزل هشتم - گفتا: کجاست خوش‌تر؟
  04:01
  • 5

  • 1 ماه پیش
  04:01
  غزل هفتم - در دل و جان خانه کردی عاقبت...
  غزل هفتم - در دل و جان خانه کردی عاقبت
  02:56
  • 6

  • 1 ماه پیش
  02:56
  غزل ششم - شمعِ دل‌ها...
  غزل ششم - شمعِ دل‌ها
  03:03
  • 7

  • 1 ماه پیش
  03:03
  غزل پنجم - درهوایت بی‌قرارم روز و شب...
  غزل پنجم - درهوایت بی‌قرارم روز و شب
  03:31
  • 7

  • 1 ماه پیش
  03:31
  غزل چهارم - ترانه‌های شیرین...
  غزل چهارم - ترانه‌های شیرین
  02:22
  • 7

  • 1 ماه پیش
  02:22
  غزل سوم - زهی بادۀ همراه!...
  غزل سوم - زهی بادۀ همراه!
  03:24
  • 6

  • 1 ماه پیش
  03:24
  غزل دوم - افسونِ لبِ شیرین...
  غزل دوم - افسونِ لبِ شیرین
  03:56
  • 6

  • 1 ماه پیش
  03:56
  غزل یکم - بُتِ مِی‌خانه...
  غزل یکم - بُتِ مِی‌خانه
  03:37
  • 8

  • 1 ماه پیش
  03:37
  غزل یک‌صدم - آینهٔ رنگ تو...
  غزل یک‌صدم - آینهٔ رنگ تو
  02:03
  • 6

  • 2 ماه پیش
  02:03
  shenoto-ads
  shenoto-ads