گفت آپ

کوروش کابلی کسمایی
21
میانگین پخش
14.8K
تعداد پخش
139
دنبال کننده
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی چالش های حقوق مادی زوجه در ازدواج موقت در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
35:25
 • 53

 • 3 سال پیش
35:25
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی پدیده کودکان بی تابعیت و چالش های اجتماعی در مقابل آن می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
31:09
 • 37

 • 3 سال پیش
31:09
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی منشور اخلاقی پیشنهادی در حوزه تجارت الکترونیکی می پردازیم که استفاده از اینگونه منشورها راهی به سوی برند شدن در دنیای مجازی ا...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
32:36
 • 28

 • 3 سال پیش
32:36
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
31:18
 • 23

 • 3 سال پیش
31:18
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی ارزیابی اقتصادی صنعت بازیافت پسماند می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
35:38
 • 32

 • 3 سال پیش
35:38
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان میپردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
32:46
 • 12

 • 3 سال پیش
32:46
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی مدیریت پایدار شهری بر پایه برنامه ریزی محله مبنا می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
33:28
 • 14

 • 3 سال پیش
33:28
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران دارای معلولیت میپردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
35:47
 • 16

 • 3 سال پیش
35:47
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعربف اسکان سمی ✅تعریف حاشیه نشینی ✅علل و عوامل بروز اسکانهای غیر رسمی در جهان سوم ✅ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیر رسمی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعربف اسکان سمی...
31:49
 • 13

 • 3 سال پیش
31:49
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی تاثیر بازی و طراحی محیطی بر آموزش و یادگیری کودکان میپردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
32:41
 • 16

 • 3 سال پیش
32:41
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی چگونگی تاثیر آموزش محیط زیست بر آینده پایدار و ارائه راه کارهای آموزشی جهت ارتقای فرهنگ محیط زیستی جامعه می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
30:54
 • 24

 • 3 سال پیش
30:54
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت اپ به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در ترویج حقوق شهروندی می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
33:07
 • 11

 • 3 سال پیش
33:07
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅سازمان های مردم نهاد و ویژگی های اساسی آن ها ✅انواع سازمان های مردم نهاد برحسب جهت گیری فعالیت آنها ✅نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار ✅سازمان های مردم نهاد و...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅سازمان های مردم...
32:45
 • 14

 • 3 سال پیش
32:45
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم نابرابری ✅فقر و نابرابری درآمد ✅عوامل موثر در ایجاد نابرابری توزیع درآمد ✅مالیات درآمدی پایدار برای دستیابی به توسعه متوازن و طبقات اجتماعی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم نابرابری ...
30:12
 • 11

 • 3 سال پیش
30:12
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
30:19
 • 18

 • 3 سال پیش
30:19
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی چگونگی دستیابی به اهداف توسعه در راستای کاهش مرگ و میر کودکان می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
30:14
 • 7

 • 3 سال پیش
30:14
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅دلایل ترک تحصیل ✅پیامدهای ترک تحصیل ✅نقش خانواده در جلوگیری از ترک تحصیل ✅راه های جلوگیری از ترک تحصیل ✅راه های برخورد با دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅دلایل ترک تحصیل...
30:08
 • 39

 • 3 سال پیش
30:08
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف تحقیق و توسعه ✅اهداف تحقیق و توسعه برای کشورهای درحال توسعه ✅نقش واحدهای فناوری در پیشرفت تحقیق و توسعه ✅جهانی شدن و تحقیق و توسعه ✅پارکها و مراکز رشد علم و فن...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف تحقیق و ت...
32:35
 • 34

 • 3 سال پیش
32:35
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی طرح تحول نظام سلامت می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
30:50
 • 11

 • 3 سال پیش
30:50
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی موانع،مشکلات و چالش های وکالت میپردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
30:28
 • 19

 • 3 سال پیش
30:28
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اهمیت و فواید استفاده از حمل و نقل عمومی ✅فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ✅هدف حمل و نقل عمومی؛سریع رسیدن به مقصد ✅بایدها و نباید های استفاده از وسا...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اهمیت و فواید ا...
30:26
 • 10

 • 3 سال پیش
30:26
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم و اهداف پایداری در حمل و نقل پایدار شهری ✅اهداف و مزایای حمل و نقل یکپارچه ✅انواع یکپارچه سازی حمل و نقل شهری ✅وضعیت مدیریتی و حمل و نقل عمومی و عملکردی سازمان...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم و اهداف پ...
36:54
 • 12

 • 3 سال پیش
36:54
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در ایناپیزود از پادکست گفت اپ به بررسی انواع سیاست های محدودکننده رشد شهری می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در ایناپیزود از...
30:58
 • 5

 • 3 سال پیش
30:58
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف وکالت و انواع وکالت ✅معیارهای تشخیص دامنه اختیارات وکیل ✅ضمانت اجرای عدم رعایت حدود وکالت ✅عدم تجاوز از حدود اختیارات در نظام حقوقی ✅تفاوت میان رعایت دامنه وکا...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف وکالت و ا...
30:15
 • 18

 • 3 سال پیش
30:15
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅معرفی دیوار سبز و انواع دیوار سبز ✅جلوگیری از اثرات مخرب ساخت و ساز در محیط شهری ✅عملکردهای زیست محیطی دیوار سبز ✅نقش دیوار سبز در پایداری معماری و شهرسازی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅معرفی دیوار سبز...
31:38
 • 12

 • 3 سال پیش
31:38
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅انواع کانالهای ارتباطی با توجه به انتقال اطلاعات ✅اثرات به کارگیری کانال های ارتباطی ✅رویکردهای مدیریت ارتباطات ✅فرآیندهای فناوری مدیریت ارتباط...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅انواع کانالهای ...
32:40
 • 23

 • 3 سال پیش
32:40
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مقوله مسکن از ابعاد گوناگون ✅طرح ساختن مسکن مهر ✅دلایل اهمیت بررسی طرح مسکن مهر ✅مشکلات مسکن_مسکن مهر ✅بررسی نقاط قوت و ضعف مسکن مهر...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مقوله مسکن از ا...
33:21
 • 13

 • 3 سال پیش
33:21
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅آینده پژوهی ✅مولفه های موفقیت آینده پژوهی ✅آینده شناسی در سازمان ها ✅اهداف آینده پژوهی در آموزش و پرورش ✅ضرورت آینده پژوهی در آموزش و پرورش ✅سند تحول بنیادین ✅چالش ه...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅آینده پژوهی ✅مو...
33:36
 • 23

 • 3 سال پیش
33:36
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی ارتباط بین رادیو و سبک زندگی و استفاده از ظرفیت رسانه های نو برای ترویج سبک زندگی سلامت می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
32:02
 • 13

 • 3 سال پیش
32:02
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی تاثیر ظهور فناوری نوین ارتباطی در کارکردهای خانواده،تحت عنوان خانواده هوشمند میپردازیم و با پیامدهای پنهان تعلیم و تربیت مجاز...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
33:08
 • 40

 • 3 سال پیش
33:08
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅رویکردها و ویژگی های کارآفرینی سازمانی ✅مدل کارآفرینی سازمانی ✅فرهنگ سازمانی ✅ساختار سازمانی ✅سیستم های نظارتی کارآفرینی سازمانی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅رویکردها و ویژگ...
32:21
 • 35

 • 3 سال پیش
32:21
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅منظور از فناوری اطلاعات سبز ✅اهداف اصلی برای بکارگیری راهبردهای فناوری اطلاعات سبز برای سازمان ها ✅نیاز به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبز ✅بسط و توسعه مدیریت خدمات ...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅منظور از فناوری...
32:33
 • 9

 • 3 سال پیش
32:33
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅معنا و مفهوم سند ✅اسناد الکترونیک ✅ماهیت سند الکترونیک ✅دوام سند ✅قابلیت انتساب سند الکترونیک ✅امضای الکترونیک اسناد...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅معنا و مفهوم سن...
35:08
 • 12

 • 3 سال پیش
35:08
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی جعل اسناد امور ثبتی در حقوق کیفری داخلی و راه های مقابله با آن می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
31:12
 • 7

 • 3 سال پیش
31:12
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت اپ به بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
36:02
 • 23

 • 3 سال پیش
36:02
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم ضمانت نامه بانکی ✅انواع ضمانت نامه بانکی ✅اهداف ضمانت نامه بانکی ✅طرفین ضمانت نامه بانکی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم ضمانت نام...
33:17
 • 35

 • 3 سال پیش
33:17
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی بهبود پایداری اجتماعی از طریق مدارس اجتماعی میپردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
31:56
 • 14

 • 3 سال پیش
31:56
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی عوامل موثر بر فعال کردن اقتصاد خلاق می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
33:21
 • 18

 • 3 سال پیش
33:21
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مصرف انرژی،فقر و نابرابری ✅راهکارهای مختلف کاهش فقر ✅کانال های اثر گذاری انرژی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مصرف انرژی،فقر ...
33:09
 • 10

 • 3 سال پیش
33:09
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی سن رشد در قوانین داخلی می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
31:59
 • 7

 • 3 سال پیش
31:59
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅انواع معاملات ملکی ✅بازاریابی الکترونیک املاک در جهان ✅بازاریابی سنتی املاک و معایب آن ✅بازاریابی الکترونیکی املاک و مزایای آن ✅عوامل عدم موفقیت بازاریابی الکترونیکی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅انواع معاملات م...
30:12
 • 16

 • 3 سال پیش
30:12
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اهمیت صنایع دستی ✅توسعه پایدار و پایداری اجتماعی ✅نقش صنایع دستی در توسعه پایداری اجتماعی ✅مهم ترین محدودیت ها و مسائل توسعه صنایع دستی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اهمیت صنایع دست...
31:51
 • 9

 • 3 سال پیش
31:51
موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅منابع آلوده ساز آبهای زیرسطحی ✅آلودگی نیتراته آبهای زیرزمینی ✅مضرات آلودگی نیتراته ✅راه های مقابله با آلودگی آب های زیرزمینی...
موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅منابع آلوده ساز ...
32:54
 • 9

 • 3 سال پیش
32:54
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی عوامل موثر بر تحقق حقوق می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
33:29
 • 9

 • 3 سال پیش
33:29
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅عمده مشکلات حمل و نقل شهری و راهکارهای دانش حمل و نقل شهری در پاسخ به این مشکلات ✅حمل و نقل سبز،حمل و نقل پایدار ✅اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دستیابی به حمل و ...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅عمده مشکلات حمل...
31:55
 • 9

 • 3 سال پیش
31:55
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅سازمان قضایی مرکز محله ✅انواع مرکز محله از لحاظ ساختاری ✅عناصر تشکیل دهنده مرکز محله ✅ویژگی های کالبدی مرکز محله ✅ضرورت های احیای مرکز محله ✅الگوی پیشنهادی در بازآفر...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅سازمان قضایی مر...
32:45
 • 14

 • 3 سال پیش
32:45
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اهمیت روابط بلندمدت خریدار_فروشنده ✅عوامل موثر بر ایجاد و حفظ روابط بلند مدت خریدار_فروشنده ✅مفهوم و ابعاد اعتماد ✅اعتماد و روابط بلندمدت خریدار_فروشنده ✅شهرت،رضایت ...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اهمیت روابط بلن...
32:41
 • 17

 • 3 سال پیش
32:41
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم رسانه و دسته بندی رسانه ها ✅منظور از رسانه های ارتباط جمعی و ویژگی های آن ها ✅نقشهای کلی رسانه ها بر محیط زیست ✅انواع آلودگی های محیط زیستی ✅نقش های متفاوت رسا...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم رسانه و د...
31:54
 • 7

 • 3 سال پیش
31:54
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تاریخچه زنجیره تامین ✅زنجیره تامین سبز ✅مفهوم مدیریت زنجیره تامین سبز ✅طراحی فرآیند کلی زنجیره تامین سبز ✅مزایای زنجیره تامین سبز ✅عوامل مهم موفقیت آمیز برای دستیابی...
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تاریخچه زنجیره ...
33:25
 • 14

 • 3 سال پیش
33:25
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی اصول طراحی و حوزه های کلیدی برنامه ریزی توسعه پایدار شهری می پردازیم....
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود ا...
31:58
 • 15

 • 3 سال پیش
31:58
shenoto-ads
shenoto-ads