• 3 سال پیش

  • 10

  • 33:09

کانالهای اثرگذاری مصرف انرژی بر فقر و نابرابری

گفت آپ
0
توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مصرف انرژی،فقر و نابرابری ✅راهکارهای مختلف کاهش فقر ✅کانال های اثر گذاری انرژی

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads