• 2 سال پیش

  • 9

  • 33:09

کانالهای اثرگذاری مصرف انرژی بر فقر و نابرابری

گفت آپ
0
0
0

کانالهای اثرگذاری مصرف انرژی بر فقر و نابرابری

گفت آپ
  • 33:09

  • 9

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مصرف انرژی،فقر و نابرابری ✅راهکارهای مختلف کاهش فقر ✅کانال های اثر گذاری انرژی

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads