• 3 سال پیش

  • 7

  • 31:54

نقش رسانه جمعی در حفاظت از محیط زیست

گفت آپ
0
توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم رسانه و دسته بندی رسانه ها ✅منظور از رسانه های ارتباط جمعی و ویژگی های آن ها ✅نقشهای کلی رسانه ها بر محیط زیست ✅انواع آلودگی های محیط زیستی ✅نقش های متفاوت رسانه در راستای چشم انداز حفاظت از محیط زیست

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads