• 3 سال پیش

  • 14

  • 33:25

زنجیره تامین سبز

گفت آپ
0
0
0

زنجیره تامین سبز

گفت آپ
  • 33:25

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تاریخچه زنجیره تامین ✅زنجیره تامین سبز ✅مفهوم مدیریت زنجیره تامین سبز ✅طراحی فرآیند کلی زنجیره تامین سبز ✅مزایای زنجیره تامین سبز ✅عوامل مهم موفقیت آمیز برای دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز ✅تفاوت بین مدیریت زنجیره تامین سنتی و سبز ✅گامهای سبز نمودن مدیریت زنجیره تامین

با صدای
لیلا هلالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads