• 2 سال پیش

  • 12

  • 36:54

ارزیابی و عملکرد مدیریتی سیستم حمل و نقل عمومی در راستای دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری

گفت آپ
0
0
0

ارزیابی و عملکرد مدیریتی سیستم حمل و نقل عمومی در راستای دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری

گفت آپ
  • 36:54

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم و اهداف پایداری در حمل و نقل پایدار شهری ✅اهداف و مزایای حمل و نقل یکپارچه ✅انواع یکپارچه سازی حمل و نقل شهری ✅وضعیت مدیریتی و حمل و نقل عمومی و عملکردی سازمان تاکسیرانی

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads