• 3 سال پیش

  • 23

  • 33:36

سند بنیادین محصول آینده پژوهی

گفت آپ
0
0
0

سند بنیادین محصول آینده پژوهی

گفت آپ
  • 33:36

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅آینده پژوهی ✅مولفه های موفقیت آینده پژوهی ✅آینده شناسی در سازمان ها ✅اهداف آینده پژوهی در آموزش و پرورش ✅ضرورت آینده پژوهی در آموزش و پرورش ✅سند تحول بنیادین ✅چالش های پیشروی سند تحول بنیادین

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads