• 2 سال پیش

  • 11

  • 35:08

جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق داخلی و تجارت بین الملل

گفت آپ
0
0
0

جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق داخلی و تجارت بین الملل

گفت آپ
  • 35:08

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅معنا و مفهوم سند ✅اسناد الکترونیک ✅ماهیت سند الکترونیک ✅دوام سند ✅قابلیت انتساب سند الکترونیک ✅امضای الکترونیک اسناد

با صدای
لیلا هلالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads