• 3 سال پیش

  • 9

  • 32:33

توسعه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برای سبز کردن فناوری اطلاعات

گفت آپ
1
توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅منظور از فناوری اطلاعات سبز ✅اهداف اصلی برای بکارگیری راهبردهای فناوری اطلاعات سبز برای سازمان ها ✅نیاز به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبز ✅بسط و توسعه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبز

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads