• 2 سال پیش

  • 18

  • 30:15

حدود وکالت از سوی وکیل در نظام حقوقی

گفت آپ
0
0
0

حدود وکالت از سوی وکیل در نظام حقوقی

گفت آپ
  • 30:15

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف وکالت و انواع وکالت ✅معیارهای تشخیص دامنه اختیارات وکیل ✅ضمانت اجرای عدم رعایت حدود وکالت ✅عدم تجاوز از حدود اختیارات در نظام حقوقی ✅تفاوت میان رعایت دامنه وکالت با رعایت مصلحت موکل ✅پایان وکالت

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads