• 2 سال پیش

  • 10

  • 31:38

بدنه و دیوار سبز،راهکاری برای کاهش آلودگی زیست محیطی شهرها

گفت آپ
0
0
0

بدنه و دیوار سبز،راهکاری برای کاهش آلودگی زیست محیطی شهرها

گفت آپ
  • 31:38

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅معرفی دیوار سبز و انواع دیوار سبز ✅جلوگیری از اثرات مخرب ساخت و ساز در محیط شهری ✅عملکردهای زیست محیطی دیوار سبز ✅نقش دیوار سبز در پایداری معماری و شهرسازی

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads