• 2 سال پیش

  • 10

  • 31:49

ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیررسمی

گفت آپ
0
0
0

ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیررسمی

گفت آپ
  • 31:49

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعربف اسکان سمی ✅تعریف حاشیه نشینی ✅علل و عوامل بروز اسکانهای غیر رسمی در جهان سوم ✅ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیر رسمی

با صدای
هادی محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads