• 3 سال پیش

  • 14

  • 32:45

کارکرد اجتماعی و توسعه ای سازمان های مردم نهاد

گفت آپ
0
توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅سازمان های مردم نهاد و ویژگی های اساسی آن ها ✅انواع سازمان های مردم نهاد برحسب جهت گیری فعالیت آنها ✅نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار ✅سازمان های مردم نهاد و ضرورت توسعه اجتماعی ✅اهمیت مشارکت دموکراتیک و سازمان های مردم نهاد در توسعه

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads