• 3 سال پیش

  • 34

  • 32:35

واحدهای فناوری در پارکها و مراکز رشد علم و عناوری،همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه

گفت آپ
0
توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف تحقیق و توسعه ✅اهداف تحقیق و توسعه برای کشورهای درحال توسعه ✅نقش واحدهای فناوری در پیشرفت تحقیق و توسعه ✅جهانی شدن و تحقیق و توسعه ✅پارکها و مراکز رشد علم و فناوری،همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads