• 3 سال پیش

  • 11

  • 30:12

نابرابری درامد و تاثیر سود در توسعه متوازن و طبقات اجتماعی

گفت آپ
0
توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم نابرابری ✅فقر و نابرابری درآمد ✅عوامل موثر در ایجاد نابرابری توزیع درآمد ✅مالیات درآمدی پایدار برای دستیابی به توسعه متوازن و طبقات اجتماعی

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads