• 2 سال پیش

  • 16

  • 32:41

روانشناسی محیطی و بررسی تاثیر بازی بر آموزش و یادگیری کودکان

گفت آپ
1
1
0

روانشناسی محیطی و بررسی تاثیر بازی بر آموزش و یادگیری کودکان

گفت آپ
  • 32:41

  • 16

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی تاثیر بازی و طراحی محیطی بر آموزش و یادگیری کودکان میپردازیم.

با صدای
صبا حسین پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads