• 2 سال پیش

  • 19

  • 31:18

نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

گفت آپ
1
1
0

نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

گفت آپ
  • 31:18

  • 19

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می پردازیم.

با صدای
مونا رسولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads