• 2 سال پیش

  • 11

  • 32:46

نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان

گفت آپ
1
1
0

نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان

گفت آپ
  • 32:46

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان میپردازیم.

با صدای
صبا حسین پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads