کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

بیژن بیژنه
62
میانگین پخش
2.3K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

بیژن بیژنه
62
میانگین پخش
2.3K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت پانزدهم کاغذ و قلم .شما شنونده پانزدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

<...
05:49
 • 56

 • 3 هفته پیش
05:49
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت چهاردهم کاغذ و قلم .شما شنونده چهاردهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

05:07
 • 40

 • 1 ماه پیش
05:07
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت سیزدهم کاغذ و قلم .شما شنونده سیزدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

05:31
 • 46

 • 1 ماه پیش
05:31
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت دوازدهم کاغذ و قلم .شما شنونده دوازدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

06:08
 • 38

 • 2 ماه پیش
06:08
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت یازدهم کاغذ و قلم .شما شنونده یازدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

05:26
 • 44

 • 2 ماه پیش
05:26
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت دهم کاغذ و قلم .شما شنونده دهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

06:41
 • 42

 • 2 ماه پیش
06:41
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت نهم کاغذ و قلم .شما شنونده نهم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

04:57
 • 91

 • 4 ماه پیش
04:57
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت هشتم کاغذ و قلم .شما شنونده هشتم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

05:45
 • 92

 • 5 ماه پیش
05:45
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت هفتم کاغذ و قلم .شما شنونده هفتم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

05:13
 • 61

 • 5 ماه پیش
05:13
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت ششم کاغذ و قلم .شما شنونده ششم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

06:36
 • 58

 • 5 ماه پیش
06:36
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت پنجم کاغذ و قلم .شما شنونده پنجم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

05:23
 • 66

 • 6 ماه پیش
05:23
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت چهارم کاغذ و قلم .شما شنونده چهارم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

04:10
 • 51

 • 6 ماه پیش
04:10
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دوم | قسمت سوم کاغذ و قلم .شما شنونده سومین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ...

04:27
 • 26

 • 7 ماه پیش
04:27
کاغذ و قلم با عطیه سلطانیفصل دو-قسمت دوم کاغذ و قلم .شما شنونده دومین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستیدو یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دو-قسمت دوم...

04:32
 • 34

 • 7 ماه پیش
04:32
کاغذ و قلم با عطیه سلطانی .شما شنونده نخستین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید ...

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

 .شما شنون...

05:01
 • 40

 • 7 ماه پیش
05:01
این تمرین قراره آخرین تمرین از این فصل کاغذ و قلم باشه و در اخرین تمرین می خوایم به اهمیت مکان در داستان بپردازیم. می خوایم تمرینی انجام بدیم و ببینیم که مکان چقدر می تونه به یک شخصیت تبدیل بشه.خب اما...

این تمرین قراره آخرین تمرین از این فصل کاغذ و ق...

04:50
 • 36

 • 7 ماه پیش
04:50
خب اگه یادتون باشه توی تمرین قبل کاری که کردیم این بود که به یک سفر کوتاهی بریم و برگردیم و از داخل این سفر خیلی کوتاه عناصر اصلی داستانمون را پیدا کنیم. و دیدم که واقعا برای طراحی یک داستان و برای نو...

خب اگه یادتون باشه توی تمرین قبل کاری که کردیم ...

04:41
 • 40

 • 7 ماه پیش
04:41
خب توی دو قسمت قبلی کاغذ و قلم تمرین گفتگو نویسی داشتیم بر اساس نظم و محدودیت خاص، و دیدیم که چه جوری یه گفتوگو می تونه خلق شخصیت بکنه و می تونه داستانی را هم خلق کنه.اکثر نویسنده های بزرگ دنیا اعتقاد...

خب توی دو قسمت قبلی کاغذ و قلم تمرین گفتگو نویس...

05:04
 • 38

 • 7 ماه پیش
05:04
خب توی قسمت قبلی تمرین کردیم که چه جوری گفتگو بنویسیم. البته اون تمرینی که داشتیم شکل ساده از یک گفتگو نویسی بود. اما هدف از این سبک تمرین ها اینه که نویسنده مستلزم وظیفه ای مشخص باشه و در یک محدوده و...

خب توی قسمت قبلی تمرین کردیم که چه جوری گفتگو ب...

03:32
 • 64

 • 7 ماه پیش
03:32
این هژدهمین قسمت از کاغذ و قلم که میشنویداگه یاددتون باشه ما توی قسمت قبلی تمرینی که داشتیم این بود که یه شخصیت خلق کردیم و بعد با سوال طرح کردن در مورد شخصیتمون داستان را بردیم جلو و همینطور شخصیت را...

این هژدهمین قسمت از کاغذ و قلم که میشنوید

05:28
 • 36

 • 7 ماه پیش
05:28
خب توی قسمت قبل تمرین داستان پردازی کردیم یادگرفتیم که کلمات بی ربط را به هم ربط بدیم و یه داستان ساده بگیم. حالا توی تمرین امروز باز هم می خوایم تمرین داستان پردازی کنیم. اما از یه روش متفاوتخب امروز...

خب توی قسمت قبل تمرین داستان پردازی کردیم یادگر...

04:25
 • 33

 • 7 ماه پیش
04:25
امروز می خوایم یه تمرین متفاوت داشته باشیم. می خوایم باز داستان خلق کنیم. خب بریم سراغ تمرینیه شی انتخاب کنیدشی که توی خونه به راحتی پیدا میشه.خب حالا بریم سراغ کاغذ و قلم.یه فهرست از کارهایی که این ش...

امروز می خوایم یه تمرین متفاوت داشته باشیم. می ...

04:46
 • 34

 • 8 ماه پیش
04:46
خب ما توی قسمت های قبلی تمرین های مختلفی داشتیم در مورد خلق شخصیت یادگرفتیم که چه جوری میشه به شخصیت یک آدم نگاه کرد. امیدوارم که یادتون باشه چه تمرین هایی کردیم و اینو هم بگم که تمرین های خلق شخصیت ت...

خب ما توی قسمت های قبلی تمرین های مختلفی داشتیم...

04:34
 • 40

 • 8 ماه پیش
04:34
این چهاردهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.خب توی قسمتی قبلی تمرین کردیم که چه جوری با چند تا جمله میشه یک داستان خلق کرد و یادگرفتیم که توی هر داستانی چندتا عنصر کلیدی و مهم وجود داره، اینکه چه چیز...

این چهاردهمین قسمت از کاغذ و قلمه که می...

04:39
 • 48

 • 8 ماه پیش
04:39
این سیزدهم قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.توی آخرین تمرین هایی که داشتیم خلق شخصیت را تمرین کردیم. از یک شخصیت واقعی تا یک شخصیت خیالی از رفتار تا ظاهر شخصیت ها. تمرین کردیم که چه جوری میشه یک شخصیت خ...

این سیزدهم قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

<...
04:43
 • 49

 • 8 ماه پیش
04:43
این دوازدهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.در دو سه تمرین قبلی رفتیم سراغ خلق شخصیت و تمرین های مختلفی را انجام دادیم. توی تمرین قبلی یه نفری که میشناختیمش را انتخاب کردیم و بعد شکل یه ادم را کشیدیم...

این دوازدهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

05:03
 • 42

 • 8 ماه پیش
05:03
این یازدهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.در قسمت های قبلی بداهه نوسی را تمرین کردیم و رسیدیم به خلق شخصیت. و امروز قراره باز هم در مورد خلق شخصیت تمرین کنیم. یاد بگیریم که چه جوری یک شخصیت داخل یک ...

این یازدهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

04:56
 • 40

 • 8 ماه پیش
04:56
در سلسله قسمت های قبلی تمرین هایی داشتیم برای «گارش آنی و بداهه نوشتن. و خب چیزهای زیادی یادگرفتیم.اما امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری یه شخصیت خلق کنیم. یه شخصیتی که انگار تو دنیای واقعی وجود داره....

در سلسله قسمت های قبلی تمرین هایی داشتیم برای «...

04:06
 • 45

 • 8 ماه پیش
04:06
این نهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.در قسمت های قبلی تمرین های مختلفی برای نویسندگی داشتیم. در اخرین تمرین یادگرفتیم که چه جوری بداهه نویسی کنیم. و یادگرفتیم که نباید بنشینیم و به صفحه کاغذ خیره ...

این نهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

04:45
 • 45

 • 8 ماه پیش
04:45
این هشتمین قسمت کاغذ و قلمه که میشنوید و امروز هم مثل قسمت های قبلی قراره بریم سراغ تمرین نگاز آنی اما قراره یک کار بسیار متفاوت انجام بدیم.خب کاغذ قلم هاتون را برای یادداشت برداری آماده کنید.خب چشمات...

این هشتمین قسمت کاغذ و قلمه که میشنوید و امروز ...

03:51
 • 45

 • 8 ماه پیش
03:51
این هفتمین قسمت کاغذ و قلمه و باز هم مثل دو قسمت قبلی امروز هم می خواهیم تمرین نگار آنی انجام بدیم.خب امروز می خوایم یه تمرین دونفری انجام بدیم. می خوایم امروز همراه یکی از اعضای خونه این تمرین را انج...

این هفتمین قسمت کاغذ و قلمه و باز هم مثل دو قسم...

05:03
 • 68

 • 8 ماه پیش
05:03
این ششمین قسمت کاغذ و قلمه که میشنوید و ما در قسمت قبلی نگارش آنی را تمرین کردیم.و امروز هم می خوایم این نگارش آنی را قویترش کنیم.خب برای شروع روی یک تکه کاغذ بنویسد زمان و مکان حالا جلوی زمان، فصل را...

این ششمین قسمت کاغذ و قلمه که میشنوید و ما در ق...

03:49
 • 82

 • 8 ماه پیش
03:49
خب در چهار تمرین قبلی تمرین کردیم و یادگرفتیم که چه جوری اون چیزهایی که دیدم را طبقه بندی کنیم و بنویسیم.مثلا یادگرفتیم که چیزهایی که دیدیم را از چیزهایی که شنیدیم تفکیک کنیم و بنویسیمشوناحساست نسب به...

خب در چهار تمرین قبلی تمرین کردیم و یادگرفتیم ک...

05:20
 • 111

 • 8 ماه پیش
05:20
خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. خب جلسه قبل تمرینی که داشتیم این بود که خاطراتمون را محدود به یک دوره کنیم و بنویسیمش. کاری که کردیم این بود که چشمامون را بستیم و به یکسال گذشته فکر کردی...

خب امروز می ...

04:17
 • 63

 • 8 ماه پیش
04:17
خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. خب جلسه قبل تمرینی که داشتیم این بود که دراز بکشیم کف اتاق چشماممون را ببندیم و به صداهایی که میشنویم توجه کنیم. صدایهای بیرون اتاق صدای های داخل اتا...

خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. خ...

05:14
 • 83

 • 8 ماه پیش
05:14
خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. جلسه قبل یه تمرین داشتیم که قرار شد شما برید قدم بزنید و به هرچیزی که میبینید ومیشنوید و احساس می کنید توجه کنید و لیستشون کنیدده تا چیزی که دیدیدپنج تا چ...

خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. ج...

05:15
 • 109

 • 8 ماه پیش
05:15
امروز با شما هستم تا یه کار جالبی را انجام بدیمبله نوشتنمی خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم.لطفا برای یک بار هم که شده نوشتن را تجربه کنید. بله هر کسی می تونه نویسنده باشهاما نوشتن هم مثل هر کار ...

امروز با شما هستم تا یه کار جالبی را انجام...

04:52
 • 322

 • 8 ماه پیش
04:52
shenoto-ads
shenoto-ads