• 8 ماه پیش

  • 37

  • 04:32

فصل دو-قسمت دوم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دو-قسمت دوم کاغذ و قلم


 .شما شنونده دومین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads