• 9 ماه پیش

  • 45

  • 04:34

قسمت پانزدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

خب ما توی قسمت های قبلی تمرین های مختلفی داشتیم در مورد خلق شخصیت یادگرفتیم که چه جوری میشه به شخصیت یک آدم نگاه کرد. امیدوارم که یادتون باشه چه تمرین هایی کردیم و اینو هم بگم که تمرین های خلق شخصیت تموم نشده اما امروز قراره یکم به داستان پردازی و داستان سرایی بپردازیم.

قراره امروز تمرین کنیم که چه جوری میشه از هر چیزی یه داستان بسازیم.