• 9 ماه پیش

  • 50

  • 04:06

قسمت دهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

در سلسله قسمت های قبلی تمرین هایی داشتیم برای «گارش آنی و بداهه نوشتن. و خب چیزهای زیادی یادگرفتیم.

اما امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری یه شخصیت خلق کنیم. یه شخصیتی که انگار تو دنیای واقعی وجود داره. یه شخصیتی که می تونه عاشق باشه می تونه شریر و بد طینت باشه. روح داشته باشه جسم داشته باشه.

اما برای خلق شخصیت باید چیکار کنیم. من بهتون می گم. اما قدم به قدم و پله به پله.

خب بریم سراغ کاغذ و قلم

امروز یه تمرین متفاوت داریم.


shenoto-ads
shenoto-ads