• 9 ماه پیش

  • 116

  • 05:20

قسمت پنجم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

خب در چهار تمرین قبلی تمرین کردیم و یادگرفتیم که چه جوری اون چیزهایی که دیدم را طبقه بندی کنیم و بنویسیم.

مثلا یادگرفتیم که چیزهایی که دیدیم را از چیزهایی که شنیدیم تفکیک کنیم و بنویسیمشون

احساست نسب به شنیده ها و دیده ها را بنویسیم.

اما امروز می خوایم یادبگیریم که یادبگیرم در لحظه بنویسیم و این کار آسونیه اگه با ما همرا بشید و تمرینات را قدم به قدم جلو برید.

خب اول اینو بگم که ما چون قراره تو این مرحله نگارش انی داشته باشیم باید یاد بگیرم قبل نوشتن نقشه نکشیم...


shenoto-ads
shenoto-ads