• 9 ماه پیش

  • 68

  • 04:17

قسمت چهارم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. خب جلسه قبل تمرینی که داشتیم این بود که خاطراتمون را محدود به یک دوره کنیم و بنویسیمش. کاری که کردیم این بود که چشمامون را بستیم و به یکسال گذشته فکر کردیم فکردیم تا اون چیزی که داره خودنمایی میکنه تو ذهنمون را انتخابش کنیم بیشتر بهش فکر کنیم و بعد چشمامون را باز کردیم و روی کاغذ نوشتیم. بعد این کار را برای یک ماه وبعد برای یک ...هفته گذشته انجامش دادیم. خب جلسه قبل کاری که کردیم این بود که سه تا خاطره نوشتیم. و اما امروز


shenoto-ads
shenoto-ads