• 9 ماه پیش

  • 116

  • 05:15

قسمت دوم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. جلسه قبل یه تمرین داشتیم که قرار شد شما برید قدم بزنید و به هرچیزی که میبینید ومیشنوید و احساس می کنید توجه کنید و لیستشون کنید

ده تا چیزی که دیدید

پنج تا چیزی که شنیدید

...و سه تا احساسی که داشتید و در آخر هم قرار شد براساس اون چیزهایی که دیدید و شنیدید و احساس کردید یه سوال طرح کنید


shenoto-ads
shenoto-ads