• 9 ماه پیش

  • 89

  • 05:14

قسمت سوم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

خب امروز می خوایم یاد بگیریم چه جوری بنویسیم. خب جلسه قبل تمرینی که داشتیم این بود که دراز بکشیم کف اتاق چشماممون را ببندیم و به صداهایی که میشنویم توجه کنیم. صدایهای بیرون اتاق صدای های داخل اتاق و صداهایی که تو ذهنمون عبور می کنه و تلاش کنیم بین این صداها رفت و آمد کنیم و بعد لیستشون کنیم.

حالا بریم سراغ تمرین امروز.


shenoto-ads
shenoto-ads