• 9 ماه پیش

  • 88

  • 03:49

قسمت ششم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

این ششمین قسمت کاغذ و قلمه که میشنوید و ما در قسمت قبلی نگارش آنی را تمرین کردیم.

و امروز هم می خوایم این نگارش آنی را قویترش کنیم.

خب برای شروع روی یک تکه کاغذ بنویسد زمان و مکان حالا جلوی زمان، فصل را بنویسید ماه را بنویسید چندمین روز ماه را بنویسید چه موقعی از روز را بنوسید صبح ظهر عصر شب نیمه شب

حالا بریم سراغ مکان جلوی مکان شهر را بنویسید خیابون را کوچه را حالا کجای خونه نشستید توی اتاق حیاط اشپز خونه هر جا که هستید.

خب حالا نوبت اینه که بریم سراغ کاغذ و قلم اصلی.


shenoto-ads
shenoto-ads