• 9 ماه پیش

  • 54

  • 04:43

قسمت سیزدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

این سیزدهم قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

توی آخرین تمرین هایی که داشتیم خلق شخصیت را تمرین کردیم. از یک شخصیت واقعی تا یک شخصیت خیالی از رفتار تا ظاهر شخصیت ها. تمرین کردیم که چه جوری میشه یک شخصیت خیالی خلق کرد. البته خلق شخصیت نیاز به تمرین و ممارست زیادی داره و ما هنوز کارمون با خلق یک شخصیت هنوز تموم نشده و در جلسه های بعدی تمرین های زیادی برای خلق شخصیت داریم.

اما امروز باز هم می خوایم یه تمرین متفاوتی داشته باشیم.