• 9 ماه پیش

  • 45

  • 04:56

قسمت یازدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

این یازدهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

در قسمت های قبلی بداهه نوسی را تمرین کردیم و رسیدیم به خلق شخصیت. و امروز قراره باز هم در مورد خلق شخصیت تمرین کنیم. یاد بگیریم که چه جوری یک شخصیت داخل یک داستان خلق میشه و چه جوری ما هم بتونیم شخصیت که خودمون می خوایم را خلقش کنیم. چه جوری به ظرافت هاش بپردازیم. چه جوری به پیچیدگی هاش برسیم و از این جور مسائل

خب بریم سراغ کاغذ قلم.


shenoto-ads
shenoto-ads