• 9 ماه پیش

  • 47

  • 05:03

قسمت دوازدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

این دوازدهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

در دو سه تمرین قبلی رفتیم سراغ خلق شخصیت و تمرین های مختلفی را انجام دادیم. توی تمرین قبلی یه نفری که میشناختیمش را انتخاب کردیم و بعد شکل یه ادم را کشیدیم و دور تا دور اون شکل ویژگی های ظاهری شخصی که انتخاب کردیم را نوشتیم. داخل شکل هم ویژگی های شخصیتیش، شخصیت درونیش را نوشتیم. و شما احتمالا از هفته گذشته تا الان حدلا ده تا آدم را با همین روش ترسیمش کردید.


shenoto-ads
shenoto-ads