• 9 ماه پیش

  • 53

  • 04:39

قسمت چهاردهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

این چهاردهمین قسمت از کاغذ و قلمه که میشنوید.

خب توی قسمتی قبلی تمرین کردیم که چه جوری با چند تا جمله میشه یک داستان خلق کرد و یادگرفتیم که توی هر داستانی چندتا عنصر کلیدی و مهم وجود داره، اینکه چه چیزی اتفاق افتاده که بهش می گند کنش، و چرا انجام شده و نتیجه‌ی اون که بهش میگند واکنش. کنش و واکنش.

خب اما امروز دوباره قراره بریم سراغ خلق شخصیت، می خوایم از زاویه های متفاوتی به یک شخصیت داشته باشیم.