• 8 ماه پیش

  • 40

  • 05:28

قسمت هجدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

این هژدهمین قسمت از کاغذ و قلم که میشنوید

اگه یاددتون باشه ما توی قسمت قبلی تمرینی که داشتیم این بود که یه شخصیت خلق کردیم و بعد با سوال طرح کردن در مورد شخصیتمون داستان را بردیم جلو و همینطور شخصیت را کامل تر و پیچیده تر کردیم. ما توی قسمت قبل فقط سوال طرح کردیم و با سوالات داستان پردازی کردیم.

اما امروز میخوایم با یه روش دیگه داستان پردازی و شخصیت پردازی کنیم. قراره امروز با گفتگو داستان پردازی کنیم.