• 8 ماه پیش

  • 42

  • 05:04

قسمت بیستم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

خب توی دو قسمت قبلی کاغذ و قلم تمرین گفتگو نویسی داشتیم بر اساس نظم و محدودیت خاص، و دیدیم که چه جوری یه گفتوگو می تونه خلق شخصیت بکنه و می تونه داستانی را هم خلق کنه.

اکثر نویسنده های بزرگ دنیا اعتقاد دارند که بهترین شیوه ی پیشروی متن، پیگیری سرنخ هاییی است که خود متن از قبل فراهم کرده است.

خب ما تا حالا دو تا تمرین گفتکو داشتیم و همینطور که قبلا هم گفتیم گفتگو آخرین مرحله در داستان نوسی یا نمایشنامه نوسی اتفاق می افته.