• 8 ماه پیش

  • 43

  • 04:41
توضیحات

خب اگه یادتون باشه توی تمرین قبل کاری که کردیم این بود که به یک سفر کوتاهی بریم و برگردیم و از داخل این سفر خیلی کوتاه عناصر اصلی داستانمون را پیدا کنیم. و دیدم که واقعا برای طراحی یک داستان و برای نوشتن یک طرح نیازی به ادم های عجیب و قریب و اتفاق غیر واقعی نیست. ما میتونیم در بین مسیر هم اتفاق خیلی خیلی عادی را به طرحی برای داستان تبدیل کنیم.

خب بریم سراغ تمرین امروز ...


shenoto-ads
shenoto-ads