کیمیای اندیشه

Neda Jafari
32
میانگین پخش
4.2K
تعداد پخش
30
دنبال کننده

کیمیای اندیشه

Neda Jafari
32
میانگین پخش
4.2K
تعداد پخش
30
دنبال کننده

درباره سوره قدر این سوره بیست و پنجمین سوره نازل شده در مکه است. در این سوره به نزول قرآن و ملائکه در شب قدر اشاره شده است....
درباره سوره قدر این سوره بیست و پنجمین سوره نازل ش...
13:34
 • 75

 • 3 سال پیش
13:34
درباره سوره شرح این سوره دوازدهمین سوره نازل شده در مکه است و با یادآوری الطاف الهی به پیامبر اکرم در روزگار سخت، به قاعده همراه بودن آسانی و سختی اشاره نموده و ایشان را برای روزهای آینده آماده کرده ت...
درباره سوره شرح این سوره دوازدهمین سوره نازل شده د...
14:53
 • 29

 • 3 سال پیش
14:53
درباره سوره لیل این سوره نهمین سوره نازل شده در مکه است و با قسم به شب و روز و مونث و مذکر یادآوری کرده انسان ها به شکل های مختلف تلاش می کنند و نتیجه تلاش خود را دریافت می کنند....
درباره سوره لیل این سوره نهمین سوره نازل شده در مک...
14:13
 • 32

 • 3 سال پیش
14:13
درباره سوره شمس این سوره بیست و ششمین سوره نازل شده در مکه است و با قسم به خورشید و نور آن و ماه و روشنایی آن و برخی نعمت های دیگر به روشن نمودن مسیر حق اشاره کرده است و سعادت انسان ها را در تزکیه دان...
درباره سوره شمس این سوره بیست و ششمین سوره نازل شد...
14:13
 • 41

 • 3 سال پیش
14:13
درباره سوره انشقاق این سوره هشتاد و سومین سوره نازل شده در مکه است و با ترسیم صحنه برپایی قیامت آغاز شده و به دریافت کارنامه اعمال و جایگاه افراد اشاره نموده است....
درباره سوره انشقاق این سوره هشتاد و سومین سوره ناز...
16:24
 • 19

 • 3 سال پیش
16:24
درباره سوره انفطار این سوره هشتاد و دومین سوره نازل شده در مکه است و با ترسیم صحنه برپایی قیامت، یادآوری کرده انسان نتیجه اعمال ما تقدم و ما تاخر خود را خواهد دید. در این سوره در پاسخ انکار ثبت اعمال ...
درباره سوره انفطار این سوره هشتاد و دومین سوره ناز...
13:00
 • 21

 • 3 سال پیش
13:00
درباره سوره عبس این سوره بیست و چهارمین سوره نازل شده در مکه است و با اشاره به ماجرای مرد ثروتمندی که از نشستن پیرمرد نابینا در کنارش چهره درهم کشید، به پیامبر اکرم یادآوری می کند شرایط و موقعیت انسان...
درباره سوره عبس این سوره بیست و چهارمین سوره نازل ...
18:01
 • 18

 • 3 سال پیش
18:01
درباره سوره نبا این سوره هشتادمین سوره نازل شده در مکه است و با اشاره به پرسش مردم درباره قیامت آغاز شده و با توصیف صحنه هایی از برپایی قیامت و وضعیت مکذبین و متقین، انسانها را متوجه حقیقت قیامت نموده...
درباره سوره نبا این سوره هشتادمین سوره نازل شده در...
15:06
 • 28

 • 3 سال پیش
15:06
درباره سوره انسان این سوره نود و هشتمین سوره نازل شده است، این سوره با یادآوری گذر زمان و اعطا قدرت بینش و بصیرت و هدایت انسانها، همه انسان ها را دعوت به انتخاب مسیر هدایت نموده است. در این سوره با یا...
درباره سوره انسان این سوره نود و هشتمین سوره نازل ...
20:53
 • 28

 • 3 سال پیش
20:53
درباره سوره قیامت این سوره سیو یکمین سوره نازل شده در مکه است، این سوره با قسم به روز قیامت و نفس لوامه (ملامت گر) آغاز شده تا به انسانها یادآوری کند، خود را برای حسابرسی روز قیامت آماده کنند مبادا در...
درباره سوره قیامت این سوره سیو یکمین سوره نازل شده...
11:20
 • 23

 • 3 سال پیش
11:20
درباره سوره مزمل این سوره سومین سوره نازل شده در مکه است و در شرایطی که پیامبر بابت آزار و اذیت مخالفین اندوهگین بودند به ایشان امر شده با شب زنده داری و تلاوت قرآن و برپا داشتن نماز شب به خداوند توکل...
درباره سوره مزمل این سوره سومین سوره نازل شده در م...
15:24
 • 25

 • 3 سال پیش
15:24
درباره سوره جن این سوره چهلمین سوره نازل شده در مکه است و در پاسخ شبهات مشرکین در ارتباط با رابطه پیامبر با جنیان و انقال پیام های آنها، خداوند به ماجرای ایمان آوردن جنیان به پیامبر اشاره نموده است....
درباره سوره جن این سوره چهلمین سوره نازل شده در مک...
13:14
 • 45

 • 3 سال پیش
13:14
درباره سوره نوح این سوره هفتاد و یکمین سوره نازل شده در مکه است و به دعوت خستگی ناپذیر نوح اشاره کرده است. نوح مامور بود با هشدار دادن به قوم خود، که به خاطر رفتار ناشایست در معرض عذاب بودند، آنها را ...
درباره سوره نوح این سوره هفتاد و یکمین سوره نازل ش...
11:16
 • 23

 • 3 سال پیش
11:16
درباره سوره حاقه این سوره هفتاد و هشتمین سوره نازل شده در مکه است و به وقوع حتمی قیامت اشاره کرده، سپس سرنوشت اقوام منکر معاد را بیان نموده. و حسابرسی افراد در قیامت را تصویر سازی نموده است....
درباره سوره حاقه این سوره هفتاد و هشتمین سوره نازل...
15:25
 • 22

 • 3 سال پیش
15:25
درباره سوره قلم این سوره دومین سوره نازل شده در مکه است و با حروف مقطعه و قسم به قلم و هر آنچه نوشته می شود آغاز شده است. این سوره با یادآوری از بین رفتن دسترنج کافران در دنیا آنها را نسبت به عذاب اخر...
درباره سوره قلم این سوره دومین سوره نازل شده در مک...
17:27
 • 21

 • 3 سال پیش
17:27
درباره سوره ملک این سوره هفتاد و هفتمین سوره نازل شده در مکه است و خداوند را مالک پر برکت عالم معرفی نموده و پس از یادآوری خلقت عالم، با یادآوری قدرت خداوند در مرگ و زندگی آنها، انسان ها را دعوت به پذ...
درباره سوره ملک این سوره هفتاد و هفتمین سوره نازل ...
10:38
 • 26

 • 3 سال پیش
10:38
درباره سوره تحریم این سوره صد و هشتمین سوره نازل شده است، وبه وهمراهی نکردن برخی همسران پیامبر اکرم ص با ایشان اشاره نموده و یادآوری کرده خدا و جبرییل و صالح المومنین حامی رسول خدا ص هستند. در این سور...
درباره سوره تحریم این سوره صد و هشتمین سوره نازل ش...
23:02
 • 22

 • 3 سال پیش
23:02
درباره سوره طلاق این سوره نود و نهمین سوره نازل شده است، این سوره به شرایط طلاق رجعی و برخی احکام مربوط به عده و حضور شاهد عادل برای صیغه طلاق اشاره نموده است. و به مومنین وعده گشایش و روزی داده است. ...
درباره سوره طلاق این سوره نود و نهمین سوره نازل شد...
15:25
 • 23

 • 3 سال پیش
15:25
درباره سوره منافقون این سوره صد و پنجمین سوره نازل شده است، این سوره با معرفی ظاهر آراسته و سخنان گوش نواز منافقین، مسلمانان را نسبت به نیت آنها آگاه ساخته و به توطئه های اقتصادی و نظامی آنها اشاره نم...
درباره سوره منافقون این سوره صد و پنجمین سوره نازل...
14:04
 • 18

 • 3 سال پیش
14:04
درباره سوره جمعه این سوره صد و نهمین سوره نازل شده و از سوره های مسبحات است، این سوره به بعثت پیامبر اسلام برای امت معاصر خودش و سایر امت ها اشاره شده، و با مثال زدن یهودیان یادآوری کرده ایمان به حرف ...
درباره سوره جمعه این سوره صد و نهمین سوره نازل شده...
14:14
 • 39

 • 3 سال پیش
14:14
درباره سوره صف این سوره صد و یازدهمین سوره نازل شده است، و مومنین از ادعای بدون عمل نهی شده اند و به کوتاهی و آزارهای اقوام قبل اشاره نموده و مسلمانان را دعوت به استقامت در مسیر رهنمودهای پیامبر اکرم ...
درباره سوره صف این سوره صد و یازدهمین سوره نازل شد...
11:53
 • 19

 • 3 سال پیش
11:53
درباره سوره ممتحنه این سوره نود و یکمین سوره نازل شده است، و مومنین از ابراز مودت به کافران نهی شده اند، مگر اینکه با آنها جنگ نکنند و آنها را از شهر ودیارشان بیرون نکنند. همچنین در این سوره امر شده ا...
درباره سوره ممتحنه این سوره نود و یکمین سوره نازل ...
14:30
 • 19

 • 3 سال پیش
14:30
درباره سوره حشر این سوره صد و یکمین سوره ی نازل شده و از سوره های مسبحات است، و ماجرای تاریخی پیمان شکنی قبیله یهودی بنی نضیر و محاصره قلعه های آنها اشاره کرده است. به اذن خدا پیامبر در این محاصره پیر...
درباره سوره حشر این سوره صد و یکمین سوره ی نازل شد...
20:49
 • 38

 • 3 سال پیش
20:49
درباره سوره مجادله این سوره صد و ششمین سوره ی نازل شده است، و به برخی رفتارهای مردم مدینه اشاره دارد. این سوره با گزارش شکایت یک زن از رفتار همسرش (ظهار) آغاز شده و حکم مربوط به این سنت جاهلی را اعلام...
درباره سوره مجادله این سوره صد و ششمین سوره ی نازل...
13:03
 • 21

 • 3 سال پیش
13:03
درباره سوره حدید این سوره نود و چهارمین سوره نازل شده و یکی از سوره های مسبحات است، این سوره مومنین را دعوت به ایمان و خشوع قلب نسبت به خداوند و انفاق کردن می کند. در این سوره یادآوری شده، پیامبران ه...
درباره سوره حدید این سوره نود و چهارمین سوره نازل ...
20:11
 • 19

 • 3 سال پیش
20:11
درباره سوره واقعه این سوره چهل و ششمین سوره نازل شده در مکه است، اين سوره احوال سه گروه از انسان ها در دنیا، برزخ و قیامت را توصیف نموده، و با یادآوری نعمت حیات، سایر نعمت ها مانند زراعت، آب و آتش به ...
درباره سوره واقعه این سوره چهل و ششمین سوره نازل ش...
13:31
 • 35

 • 3 سال پیش
13:31
درباره سوره الرحمن این سوره نود و هفتمین سوره نازل شده است، اين سوره با یادآوری رحمانیت خداوند و قرار دادن میزان انسانها را از طغیان نهی نموده و متوجه نعمت های الهی نموده و دعوت به پذیرش جایگاه ربوبیت...
درباره سوره الرحمن این سوره نود و هفتمین سوره نازل...
14:45
 • 34

 • 3 سال پیش
14:45
درباره سوره نجم این سوره بیست و سومین سوره نازل شده در مکه است و با قسم به ستاره و افول آن آغاز شده و به حقانیت دریافت وحی توسط پیامبر اکرم ص اشاره نموده است. در این سوره به باورهای خرافی مشرکان اشاره...
درباره سوره نجم این سوره بیست و سومین سوره نازل شد...
23:18
 • 19

 • 3 سال پیش
23:18
درباره سوره ذاریات این سوره شصت و هفتمین سوره نازل شده در مکه است و با قسم به بادهایی که ابرهای باران زا و کشتی ها را حرکت می دهند آغاز شده تا حتمی بودن وعده انبیاء درباره روز جزا و مجازات مجرمین را ی...
درباره سوره ذاریات این سوره شصت و هفتمین سوره نازل...
23:07
 • 15

 • 3 سال پیش
23:07
درباره سوره حجرات این سوره صد و هفتمین سوره نازل شده می باشد، این سوره به ضرورت تبعیت از اوامر خدا در جامعه اشاره نموده است. در این سوره به مومنین توصیه شده با رعایت آداب اجتماعی نسبت به یکدیگر و نسبت...
درباره سوره حجرات این سوره صد و هفتمین سوره نازل ش...
20:00
 • 28

 • 3 سال پیش
20:00
درباره سوره فتح این سوره در مدینه نازل شده، و به حضور پیامبر اکرم ص و عده ای از مسلمانان برای شرکت در مراسم حج اشاره می کند. اقدامی خطرناک که پیامبر و همراهانشان بدون تجهیزات نظامی و با لباس احرام به ...
درباره سوره فتح این سوره در مدینه نازل شده، و به ح...
22:18
 • 47

 • 3 سال پیش
22:18
درباره سوره احقاف این سوره شصت و ششمین سوره نازل شده و یکی از سوره های حوامیم است، این سوره به نزول قرآن از سوی خداوند عزیز و حکیم اشاره نموده است و یادآوری کرده این عالم اجلی دارد و با هدف آفریده شده...
درباره سوره احقاف این سوره شصت و ششمین سوره نازل ش...
16:27
 • 53

 • 3 سال پیش
16:27
درباره سوره جاثیه این سوره شصت و پنجمین سوره نازل شده و یکی از سوره های حوامیم است، این سوره به نزول قرآن از سوی خدای عزیز و حکیم اشاره کرده است. سوره جاثیه با یادآوری اعطاء کتاب و حکمت به بنی اسرایی...
درباره سوره جاثیه این سوره شصت و پنجمین سوره نازل ...
15:37
 • 25

 • 3 سال پیش
15:37
درباره سوره دخان این سوره شصت و چهارمین سوره نازل شده و یکی از سوره های حوامیم است، این سوره به نزول قرآن در شب قدر از سوی خداوند اشاره نموده است. این سوره با یادآوری مجازات فرعون و پادشاهان تُبَع به ...
درباره سوره دخان این سوره شصت و چهارمین سوره نازل ...
12:54
 • 16

 • 3 سال پیش
12:54
درباره سوره زخرف این سوره شصت و سومین سوره نازل شده و یکی از سوره های حوامیم است، این سوره به برخی شبهات کافران مانند انتخاب پیامبر اکرم ص برای نزول وحی با یادآوری داستان ابراهیم و موسی و عیسی علیهم ا...
درباره سوره زخرف این سوره شصت و سومین سوره نازل شد...
21:45
 • 13

 • 3 سال پیش
21:45
درباره سوره شوری این سوره شصت و دومین سوره نازل شده و یکی از سوره های حوامیم است، این سوره به دامنه دعوت وحیانی پیامبر اکرم ص و کارکرد آن و انواع وحی پرداخته است. علاوه بر ان در این سوره رفتارهای مومن...
درباره سوره شوری این سوره شصت و دومین سوره نازل شد...
20:36
 • 15

 • 3 سال پیش
20:36
درباره سوره فصلت (حم سجده) این سوره شصت یکمین سوره نازل شده است، و یکی از سوره های حوامیم است. آیه 38 این سوره سجده واجب دارد. صفت بشیر و نذیر بودن قرآن کریم در این سوره مورد توجه قرار گرفته، و برخی م...
درباره سوره فصلت (حم سجده) این سوره شصت یکمین سوره...
18:43
 • 18

 • 3 سال پیش
18:43
درباره سوره غافر (مومن) این سوره شصتمین سوره نازل شده است، این سوره و 6 سوره پس از آن با حروف مقطعه حم آغاز شده اند و به حوامیم شهرت دارند. این سوره ها به موضوعات مختلفی پیرامون وحی و قرآن می پردازند....
درباره سوره غافر (مومن) این سوره شصتمین سوره نازل ...
21:32
 • 22

 • 3 سال پیش
21:32
درباره سوره یس این سوره چهل و یکمین سوره نازل شده در مکه است، شرایط سخت جامعه به خاطر شبهه افکنی و توطئه قتل یاران پیامبر با یادآوری داستان فرستادگان پیشین، و برخی استدلال ها مورد توجه قرار گرفته است....
درباره سوره یس این سوره چهل و یکمین سوره نازل شده ...
14:16
 • 16

 • 3 سال پیش
14:16
درباره سوره زمر این سوره پنجاه و نهمین سوره نازل شده در مکه است، مشرکان پیامبر اکرم ص را تهدید کرده بودند تا از دین خود دست بردارد و در غیر این صورت او را از شهر تبعید خواهند کرد. و پس از نزول این سور...
درباره سوره زمر این سوره پنجاه و نهمین سوره نازل ش...
20:03
 • 12

 • 3 سال پیش
20:03
درباره سوره یس این سوره چهل و یکمین سوره نازل شده در مکه است، شرایط سخت جامعه به خاطر شبهه افکنی و توطئه قتل یاران پیامبر با یادآوری داستان فرستادگان پیشین، و برخی استدلال ها مورد توجه قرار گرفته است....
درباره سوره یس این سوره چهل و یکمین سوره نازل شده ...
15:11
 • 24

 • 3 سال پیش
15:11
درباره سوره زمر این سوره پنجاه و نهمین سوره نازل شده در مکه است، مشرکان پیامبر اکرم ص را تهدید کرده بودند تا از دین خود دست بردارد و در غیر این صورت او را از شهر تبعید خواهند کرد. و پس از نزول این سور...
درباره سوره زمر این سوره پنجاه و نهمین سوره نازل ش...
16:59
 • 13

 • 3 سال پیش
16:59
درباره سوره ص: این سوره سی و هشتمین سوره نازل شده در مکه است, با حروف مقطعه ص و قسم به قرآن آغاز شده است. پیامبر اکرم ص در برابر نافرمانی کافران دعوت به صبر و الگوگیری از انبیاء که اوّاب (بسیار بازگ...
درباره سوره ص: این سوره سی و هشتمین سوره نازل شده...
15:57
 • 21

 • 3 سال پیش
15:57
درباره سوره صافات این سوره پنجاه و ششمین سوره نازل شده در مکه است، در پاسخ انکار قیامت، خداوند در این سوره با سوگند یاد کردن به ملائکه ای که وحی را ابلاغ می کنند و با بیان هلاکت اقوام پیشین و یاری انب...
درباره سوره صافات این سوره پنجاه و ششمین سوره نازل...
27:34
 • 18

 • 3 سال پیش
27:34
درباره سوره فاطر این سوره چهل و سومین سوره نازل شده در مکه است، اين سوره با یادآوری خالقیت خداوند، و احاطه خداوند به ایمان و کفر افراد، همه مردم را دعوت به خداجویی می کند تا به عزت برسند. در این سوره ...
درباره سوره فاطر این سوره چهل و سومین سوره نازل شد...
18:52
 • 14

 • 3 سال پیش
18:52
درباره سوره سبا این سوره پنجاه و هشتمین سوره نازل شده در مکه است، اين سوره با یادآوری حمایت خداوند از مومنین و مجازات کافرین به آنها هشدار داده تا از سرنوشت پیشینیان مانند قوم سبأ عبرت بگیرند. تنها مو...
درباره سوره سبا این سوره پنجاه و هشتمین سوره نازل ...
13:41
 • 16

 • 3 سال پیش
13:41
درباره سوره احزاب این سوره چهارمین سوره ای است که در مدینه نازل شده، و به وقایع دوران حساسی از تاریخ اسلام اشاره کرده است. پیروزی کم هزینه و بدون نبرد گسترده پیامبر اکرم در برابر ائتلاف ده هزار نفری م...
درباره سوره احزاب این سوره چهارمین سوره ای است که ...
15:37
 • 12

 • 3 سال پیش
15:37
درباره سوره احزاب این سوره چهارمین سوره ای است که در مدینه نازل شده، و به وقایع دوران حساسی از تاریخ اسلام اشاره کرده است. پیروزی کم هزینه و بدون نبرد گسترده پیامبر اکرم در برابر ائتلاف ده هزار نفری م...
درباره سوره احزاب این سوره چهارمین سوره ای است که ...
26:42
 • 15

 • 3 سال پیش
26:42
درباره سوره سجده این سوره هفتاد و پنجمین سوره نازل شده در مکه است، اين سوره مسلمانان را دعوت به صبر و استقامت در برابر شبهات مشرکان می کند. و با یادآوری علم و حکت خداوند برگزاری روز حسابرسی را قطعی مع...
درباره سوره سجده این سوره هفتاد و پنجمین سوره نازل...
16:06
 • 35

 • 3 سال پیش
16:06
درباره سوره لقمان این سوره پنجاه و هفتمین سوره نازل شده است، در اين سوره به تبلیغات منفی مشرکان برای جلوگیری از پیوستن مردم به دعوت پیامبر اکرم اشاره نموده و با یادآوری پندهای لقمان، از مومنین خواسته ...
درباره سوره لقمان این سوره پنجاه و هفتمین سوره ناز...
19:59
 • 56

 • 3 سال پیش
19:59
shenoto-ads
shenoto-ads