• 4 سال پیش

  • 21

  • 16:24

کیمیای اندیشه، سوره انشقاق

کیمیای اندیشه
0
توضیحات
درباره سوره انشقاق این سوره هشتاد و سومین سوره نازل شده در مکه است و با ترسیم صحنه برپایی قیامت آغاز شده و به دریافت کارنامه اعمال و جایگاه افراد اشاره نموده است.

با صدای
ندا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads