• 4 سال پیش

  • 18

  • 18:01

کیمیای اندیشه، سوره عبس

کیمیای اندیشه
0
توضیحات
درباره سوره عبس این سوره بیست و چهارمین سوره نازل شده در مکه است و با اشاره به ماجرای مرد ثروتمندی که از نشستن پیرمرد نابینا در کنارش چهره درهم کشید، به پیامبر اکرم یادآوری می کند شرایط و موقعیت انسانها نباید در دعوت ایشان تاثیر گذارد و همه انسانها را در دعوت خود مورد توجه قرار دهد. سپس با یادآوری نعمت های الهی برای انسانها، ایشان را به اجرای اوامر الهی دعوت نموده است.

shenoto-ads
shenoto-ads