• 3 سال پیش

  • 28

  • 15:06

کیمیای اندیشه، سوره نبا

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره نبا

کیمیای اندیشه
  • 15:06

  • 28

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره نبا این سوره هشتادمین سوره نازل شده در مکه است و با اشاره به پرسش مردم درباره قیامت آغاز شده و با توصیف صحنه هایی از برپایی قیامت و وضعیت مکذبین و متقین، انسانها را متوجه حقیقت قیامت نموده تا در مسیر حق قدم بردارند.

shenoto-ads
shenoto-ads