• 3 سال پیش

  • 22

  • 23:02

کیمیای اندیشه، سوره تحریم

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره تحریم

کیمیای اندیشه
  • 23:02

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره تحریم این سوره صد و هشتمین سوره نازل شده است، وبه وهمراهی نکردن برخی همسران پیامبر اکرم ص با ایشان اشاره نموده و یادآوری کرده خدا و جبرییل و صالح المومنین حامی رسول خدا ص هستند. در این سوره با مثال زدن همسر نوح و لوط به کافران هشدار داده نسبت خانوادگی برای نجات از عذاب کافی نیست. و با اشاره به سرگذشت آسیه (همسر فرعون) و مریم س به مجاهدت این زنان گرانقدر در مسیر حق برای مومنین مثال زده است.

shenoto-ads
shenoto-ads