• 3 سال پیش

  • 38

  • 20:49

کیمیای اندیشه، سوره حشر

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره حشر

کیمیای اندیشه
  • 20:49

  • 38

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره حشر این سوره صد و یکمین سوره ی نازل شده و از سوره های مسبحات است، و ماجرای تاریخی پیمان شکنی قبیله یهودی بنی نضیر و محاصره قلعه های آنها اشاره کرده است. به اذن خدا پیامبر در این محاصره پیروز شد و بنی نضیر از این منطقه کوچ کردند. و اموال به جا مانده آنها به خویشاوندان پیامبر و مهاجرین نیازمند بخشیده شد. همچنین رفتارهای منافقان در تحریک یهودیان گزارش شده و یادآوری کرده علی رغم قدرت و شوکت این افراد با یکدیگر همدل و متحد نیستند. در پایان این سوره اشاره شده اگر قرآن بر کوهها نازل می شد، کوهها خاشع می شدند. این سوره با یادآوری اسماء حسنای الهی و تسبیح خداوند خاتمه یافته است.

shenoto-ads
shenoto-ads