• 3 سال پیش

  • 32

  • 13:31

کیمیای اندیشه، سوره واقعه

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره واقعه

کیمیای اندیشه
  • 13:31

  • 32

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره واقعه این سوره چهل و ششمین سوره نازل شده در مکه است، اين سوره احوال سه گروه از انسان ها در دنیا، برزخ و قیامت را توصیف نموده، و با یادآوری نعمت حیات، سایر نعمت ها مانند زراعت، آب و آتش به انسان ها یادآوری نموده از این نعمت ها به درستی و در مسیر دستورات الهی بهره مند شوند. در این سوره به جایگاه رفیع قرآن و کتاب مکنون که منبع نزول قرآن است اشاره نموده و یادآوری کرده دسترسی به کتاب مکنون فقط برای افرادی که مطهر باشند و تهذیب نفس کنند میسر می شود.

با صدای
ندا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads