• 3 سال پیش

  • 47

  • 22:18

کیمیای اندیشه، سوره فتح

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره فتح

کیمیای اندیشه
  • 22:18

  • 47

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره فتح این سوره در مدینه نازل شده، و به حضور پیامبر اکرم ص و عده ای از مسلمانان برای شرکت در مراسم حج اشاره می کند. اقدامی خطرناک که پیامبر و همراهانشان بدون تجهیزات نظامی و با لباس احرام به سمت قلب سپاه دشمن حرکت کردند. و در نهایت با استقامت و پایداری همراهان پیامبر و تصمیمات صحیح ایشان و امداد الهی موفق شدند صلح حدیبیه را با مشرکین منعقد کنند. هر چند نتیجه این صلح پیمان شکنی مشرکان بود، اما زمینه برای فتح مکه فراهم شد و افکار عمومی متوجه خباثت مشرکان شدند و عذر و بهانه ای برای مقابله با ایشان باقی نماند.

shenoto-ads
shenoto-ads